Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Halban to:
a) powiernik tajemnic Wallenroda
b) litewski mnich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
b) namawiali do poddania się wrogom
c) zachęcali do buntu
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) zaginione przekazy ludowe
c) śpiewane przekazy ludowe
d) ustne podania ludowe
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1822
c) 1818
d) 1824
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) ballada
c) powieść
d) piosenka
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) tryskał humorem
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) strzelnicy
b) poza zamkiem
c) podziemnym lochu
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) krucjatach i o Litwie
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie


Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym mieście
b) w bogatym zamku
c) na królewskim dworze
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) ucieka od faktów historycznych
b) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
c) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
d) nie zajmuje się historią
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Anzelm
b) św. Franciszek
c) św. Piotr
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o lisie i lwie"
b) "Księcia"
c) "Małego księcia"
d) "Traktatu o moralności na wojnie"
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) stolica Zakonu Krzyżackiego
b) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) na zamku
c) w kościele
d) u bram klasztoru
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) walecznością na polu walki
c) cnotami rycerskimi
d) prawością charakteru
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) w Turcji
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
Wilia to:
a) litewska rzeka
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) kochanka Wallenroda
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) poświęcił własne dobro
c) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dziesięciu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) jedenastu rycerzy krzyżackich
d) dwunastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) sygnet i wielki krzyż
b) miecz i wielki krzyż
c) miecz i sygnet
d) miecz i zbroja rycerska ze złora
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) podsądnego
c) adwokata
d) asesora
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Bałgi
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Otomanów
b) wielkim mistrzem krzyżackim
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) litewskim wojownikiem
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Pieśń” wajdeloty
b) ballada „Alpuhara”
c) przedmowa utworu
d) „Powieść” wajdeloty
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Wilnie
b) W Malborku
c) w Kownie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Jan
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Prusem
c) Niemcem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Maurami
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas wyprawy na Litwę
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w maju 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) zamordowali go zakonnicy
c) zamordował go szpieg
d) był ciężko ranny
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) klęska dekabrystów
c) śmierć cara Rosji
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Olgierda
c) Kiejstuta
d) Władysława
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1828
b) 1826-1828
c) 1826-1827
d) 1825-1827
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zostać zakonnikiem
b) zakochał się
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) Jagiełło zepchnął go z tronu
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Żydowski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) giermkiem Kiejstuta
d) giermkiem Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Prusy
b) Ruś
c) Polska
d) Litwa
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Kiejstuta
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w listopadzie
c) w lipcu
d) w kwietniu
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) występuje brak chronologii opowieści
d) brak jest zakończenia
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) litewscy dostojnicy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) nie kocha go już
c) nie może porzucić ślubów
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Uczta
b) Wojna
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) podstępy."
b) bycie lisem i lwem."
c) niehonorowa walka."
d) ścieżka zbrodni."
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Machiavellim
b) Wolterze
c) Goethem
d) Byronie
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) pamięć
c) pieśń
d) poezja
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Wilno
b) Mariampol
c) Malbork
d) Częstochowa
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1393 roku
b) 1392 roku
c) 1391 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza