strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/kw/ ----------------
 Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) brak jest zakończenia
b) występuje brak chronologii opowieści
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) był towarzyski
d) tryskał humorem
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) podsądnego
c) adwokata
d) asesora
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) cnotami rycerskimi
c) walecznością na polu walki
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) poświęcił własne dobro
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) ballada
c) powieść
d) piosenka
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Hiszpanem
d) Prusem
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) jedenastu rycerzy krzyżackich
b) dwunastu rycerzy krzyżackich
c) trzynastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie


Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wodzem muzułmańskich Maurów
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) nie czuła powołania
b) kochała Kiejstuta
c) zabronił jej tego ojciec
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) wypił zatrute wino
c) był ciężko ranny
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Grecji
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Goethem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Pożegnanie
c) Wojna
d) Uczta
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) poezja
b) pamięć
c) pieśń
d) miłość
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) ballada „Alpuhara”
c) „Powieść” wajdeloty
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Kownie
b) W Malborku
c) w Wilnie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do buntu
b) zachęcali do uległości
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) śmierć cara Rosji
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Zygmunt
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) litewscy dostojnicy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1811 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) nie może porzucić ślubów
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Wilno
c) Mariampol
d) Malbork
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Piotr
c) św. Jerzy
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) sygnet i wielki krzyż
b) miecz i sygnet
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i wielki krzyż
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) podstępy."
c) ścieżka zbrodni."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) ośmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) litewski mnich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Goethem
c) Machiavellim
d) Byronie
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) śpiewane przekazy ludowe
b) spisane przekazy ludowe
c) zaginione przekazy ludowe
d) ustne podania ludowe
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Litwa
c) Prusy
d) Ruś
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zostać zakonnikiem
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) zakochał się
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) strzelnicy
b) poza zamkiem
c) w zamkowej wieży
d) podziemnym lochu
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Traktatu o moralności na wojnie"
c) "Traktatu o lisie i lwie"
d) "Małego księcia"
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) na królewskim dworze
c) w bogatym mieście
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas walk z Maurami
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wiedzy
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w listopadzie
c) w lipcu
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Kiejstuta
b) Olgierda
c) Witolda
d) Władysława
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Paryżu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Genewie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Wilia to:
a) jezioro w Prusach
b) kochanka Wallenroda
c) litewska rzeka
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w kościele
b) u bram klasztoru
c) w oknie wieży
d) na zamku
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1826-1828
c) 1825-1827
d) 1825-1828
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1390 roku
c) 1391 roku
d) 1393 roku
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w maju 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
b) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Bałgi
d) komturem Gdańska
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: