Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) zabronił jej tego ojciec
c) kochała Wallenroda
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) związek między pokonanymi a wygranymi
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Litwinem
b) Prusem
c) Hiszpanem
d) Niemcem
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) miłości
d) wolności
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wielkim mistrzem krzyżackim
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie


Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1824
d) 1822
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Mariampol
c) Wilno
d) Malbork
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) śpiewane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) strzelnicy
b) podziemnym lochu
c) poza zamkiem
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Machiavellim
b) Goethem
c) Wolterze
d) Byronie
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) dramatyzm utworu
c) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w maju 1827 roku
c) w maju 1828 roku
d) w lutym 1828 roku
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1391 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) poezja
b) miłość
c) pamięć
d) pieśń
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) ścieżka zbrodni."
b) podstępy."
c) bycie lisem i lwem."
d) niehonorowa walka."
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w kościele
b) w oknie wieży
c) na zamku
d) u bram klasztoru
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) opuścił Malbork
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) asesora
b) adwokata
c) państwowego urzędnika
d) podsądnego
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) ballada
b) piosenka
c) powieść
d) pieśń
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) jezioro w Prusach
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) litewska rzeka
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) ballada „Alpuhara”
c) przedmowa utworu
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) brak jest zakończenia
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Kiejstuta
b) Olgierda
c) Władysława
d) Witolda
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
b) podczas walk z Maurami
c) podczas wyprawy na Litwę
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Pożegnanie
b) Uczta
c) Wojna
d) Obiór
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) ośmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Żydowski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zostać zakonnikiem
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) zakochał się
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Ruś
c) Polska
d) Prusy
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) ucieka od faktów historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordowali go zakonnicy
b) zamordował go szpieg
c) wypił zatrute wino
d) był ciężko ranny
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) walecznością na polu walki
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) krucjatach i o Litwie
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) W Malborku
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Jerzy
c) św. Anzelm
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1826-1828
c) 1825-1828
d) 1825-1827
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Winrycha von Kniprode
b) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
c) giermkiem Kiejstuta
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie kocha go już
b) nie może porzucić ślubów
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Małego księcia"
c) "Traktatu o lisie i lwie"
d) "Traktatu o moralności na wojnie"
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) sygnet i wielki krzyż
b) miecz i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w biednej chacie
b) w bogatym zamku
c) na królewskim dworze
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Gdańska
c) komturem Bałgi
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) tryskał humorem
c) rzadko pozwalał sobie na poufałość
d) był otwarty
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
c) litewscy dostojnicy
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w maju
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) szedł drogą podstępu i zdrady
c) poświęcił własne dobro
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) litewski mnich
d) powiernik tajemnic Wallenroda
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
c) klęska powstania w Polsce
d) klęska dekabrystów
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Zygmunt
c) Mikołaj
d) Jan
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) namawiali do poddania się wrogom
d) zachęcali do buntu
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza