Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wiedzy
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) podczas walk z Maurami
c) podczas walk z Otomanami
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Witold to syn:
a) Olgierda
b) Władysława
c) Witolda
d) Kiejstuta
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) chciał zostać zakonnikiem
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Ruś
c) Prusy
d) Litwa
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Wilno
b) Malbork
c) Mariampol
d) Częstochowa
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) prawością charakteru
c) gładkością mowy, składnością ukłonów
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) pieśń
c) miłość
d) poezja
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w listopadzie
c) w kwietniu
d) w maju
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) nie czuła powołania
b) zabronił jej tego ojciec
c) kochała Kiejstuta
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie


"Alpuhara" to:
a) piosenka
b) powieść
c) pieśń
d) ballada
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w maju 1828 roku
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i wielki krzyż
d) miecz i zbroja rycerska ze złora
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) u bram klasztoru
c) na zamku
d) w kościele
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) adwokata
c) państwowego urzędnika
d) asesora
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) klęskach Krzyżaków
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie

Halban to:
a) powiernik tajemnic Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) spowiednik Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Piotr
c) św. Anzelm
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) kanonicy regularni
c) dostojnicy papiescy
d) litewscy dostojnicy
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
b) chce umrzeć samotnie
c) nie może porzucić ślubów
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) w Turcji
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Hiszpanem
c) Niemcem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) spisane przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) strzelnicy
c) poza zamkiem
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1391 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1828
b) 1825-1828
c) 1826-1827
d) 1825-1827
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) ucieka od faktów historycznych
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) nie zajmuje się historią
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) na królewskim dworze
c) w biednej chacie
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) brak jest zakończenia
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) występuje brak chronologii opowieści
d) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) wielkim mistrzem krzyżackim
c) litewskim wojownikiem
d) wodzem muzułmańskich Otomanów
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) był towarzyski
c) tryskał humorem
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) wypił zatrute wino
c) był ciężko ranny
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) ścieżka zbrodni."
b) niehonorowa walka."
c) podstępy."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) zachowanie pokoju za wszelką cenę
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
b) dramatyzm utworu
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
b) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
c) indywidualizm, samotność, tajemniczość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) szedł drogą podstępu i zdrady
b) poświęcił własne dobro
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Pożegnanie
b) Obiór
c) Wojna
d) Uczta
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
c) opuścił Malbork
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Byronie
c) Machiavellim
d) Wolterze
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Małego księcia"
d) "Traktatu o moralności na wojnie"
Rozwiązanie

Wilia to:
a) prawdziwe imię Pustelnicy
b) jezioro w Prusach
c) kochanka Wallenroda
d) litewska rzeka
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) „Pieśń” wajdeloty
c) przedmowa utworu
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) walczył z Maurami i Otomanami
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska powstania w Polsce
b) klęska dekabrystów
c) śmierć cara Rosji
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) zachęcali do buntu
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Bałgi
c) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Gdańska
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Kownie
b) W Malborku
c) w Wilnie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) w Moskwie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza