Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Malbork
b) Wilno
c) Mariampol
d) Częstochowa
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o moralności na wojnie"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Małego księcia"
d) "Księcia"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) klęskach Krzyżaków
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) sukcesach Litwy w walce z Prusami
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas wyprawy na Litwę
d) podczas walk z Maurami
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) ustne podania ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) zaginione przekazy ludowe
d) spisane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) poświęcił własne dobro
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokoleniami każdego narodu
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) litewscy dostojnicy
c) dostojnicy papiescy
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie


„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w maju 1828 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) kochanka Wallenroda
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie kocha go już
d) nie może porzucić ślubów
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Anzelm
c) św. Franciszek
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym mieście
b) w biednej chacie
c) w bogatym zamku
d) na królewskim dworze
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w kwietniu
c) w maju
d) w lipcu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Bałgi
b) komturem Gdańska
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) piosenka
b) pieśń
c) ballada
d) powieść
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1390 roku
b) 1392 roku
c) 1393 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) asesora
c) państwowego urzędnika
d) adwokata
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) brak jest zakończenia
b) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
c) autor na początku zdradza zakończenie powieści
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Kownie
b) w Hiszpanii
c) w Wilnie
d) W Malborku
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Prusem
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
b) ucieka od faktów historycznych
c) nie zajmuje się historią
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) w zamkowej wieży
c) strzelnicy
d) poza zamkiem
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) cnotami rycerskimi
c) prawością charakteru
d) walecznością na polu walki
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) pieśń
c) pamięć
d) poezja
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) tryskał humorem
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Kiejstuta
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Machiavellim
b) Wolterze
c) Byronie
d) Goethem
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Żydowski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) wielkim mistrzem krzyżackim
d) litewskim wojownikiem
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
b) zachęcali do uległości
c) zachęcali do buntu
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) podstępy."
b) ścieżka zbrodni."
c) bycie lisem i lwem."
d) niehonorowa walka."
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
c) opuścił Malbork
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Goethem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Paryżu
c) w Genewie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1828
b) 1825-1827
c) 1826-1827
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) na zamku
c) w oknie wieży
d) w kościele
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zemścić się na Kiejstucie
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zostać zakonnikiem
d) zakochał się
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Ruś
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) śmierć cara Rosji
c) klęska dekabrystów
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Uczta
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordowali go zakonnicy
b) był ciężko ranny
c) wypił zatrute wino
d) zamordował go szpieg
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Pieśń” wajdeloty
b) przedmowa utworu
c) „Powieść” wajdeloty
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) giermkiem Kiejstuta
c) giermkiem Winrycha von Kniprode
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogę
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Władysława
b) Kiejstuta
c) Olgierda
d) Witolda
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Jan
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) miecz i sygnet
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) sygnet i wielki krzyż
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza