Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) stolica Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Olgierda
c) Władysława
d) Kiejstuta
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1391 roku
b) 1393 roku
c) 1392 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o lisie i lwie"
b) "Traktatu o moralności na wojnie"
c) "Małego księcia"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

Halban to:
a) powiernik tajemnic Wallenroda
b) spowiednik Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) podstępy."
b) ścieżka zbrodni."
c) niehonorowa walka."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) państwowego urzędnika
c) asesora
d) adwokata
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) ballada „Alpuhara”
b) „Pieśń” wajdeloty
c) przedmowa utworu
d) „Powieść” wajdeloty
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie


Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Uczta
b) Wojna
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Machiavellim
c) Goethem
d) Byronie
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) litewscy dostojnicy
c) kanonicy regularni
d) dostojnicy papiescy
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Paryżu
c) w Genewie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do buntu
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) namawiali do poddania się wrogom
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Gdańska
c) komturem Bałgi
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) miłość
c) poezja
d) pieśń
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) brak jest zakończenia
d) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) tryskał humorem
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1826-1827
c) 1825-1828
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) związek między pokoleniami każdego narodu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) był ciężko ranny
b) wypił zatrute wino
c) zamordowali go zakonnicy
d) zamordował go szpieg
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) podczas wyprawy na Litwę
c) podczas walk z Maurami
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) walkach z poganami w Hiszpanii
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) krucjatach i o Litwie
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Anzelm
c) św. Jerzy
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) prawością charakteru
c) gładkością mowy, składnością ukłonów
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w bogatym mieście
c) w biednej chacie
d) na królewskim dworze
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Niemcem
c) Hiszpanem
d) Litwinem
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) ucieka od faktów historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Grecji
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Malbork
b) Mariampol
c) Częstochowa
d) Wilno
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) poświęcił własne dobro
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
b) nie kocha go już
c) nie może porzucić ślubów
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1827 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w maju 1828 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
b) dramatyzm utworu
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) wypadł z okna
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) W Malborku
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Winrycha von Kniprode
b) giermkiem Kiejstuta
c) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) zaginione przekazy ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Prusy
c) Polska
d) Ruś
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) w oknie wieży
c) na zamku
d) w kościele
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) śmierć cara Rosji
c) klęska powstania w Polsce
d) klęska dekabrystów
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) kochanka Wallenroda
c) jezioro w Prusach
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w kwietniu
b) w listopadzie
c) w maju
d) w lipcu
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) poza zamkiem
c) strzelnicy
d) podziemnym lochu
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) Jagiełło zepchnął go z tronu
b) zakochał się
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) chciał zostać zakonnikiem
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) ballada
c) piosenka
d) powieść
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) nie czuła powołania
c) kochała Wallenroda
d) zabronił jej tego ojciec
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) miecz i sygnet
c) miecz i wielki krzyż
d) sygnet i wielki krzyż
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: