Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Gdańska
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) cnotami rycerskimi
b) prawością charakteru
c) gładkością mowy, składnością ukłonów
d) walecznością na polu walki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1811 roku
c) 1814 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) kochała Kiejstuta
c) nie czuła powołania
d) zabronił jej tego ojciec
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) piosenka
c) powieść
d) ballada
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Kiejstuta
c) Olgierda
d) Władysława
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) tryskał humorem
c) rzadko pozwalał sobie na poufałość
d) był otwarty
Rozwiązanie


W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Genewie
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Prusem
c) Litwinem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) walkach z poganami w Hiszpanii
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) krucjatach i o Litwie
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Jerzy
b) św. Piotr
c) św. Anzelm
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w maju
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w maju 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem Kiejstuta
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Machiavellim
b) Byronie
c) Goethem
d) Wolterze
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) sygnet i wielki krzyż
b) miecz i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pieśń
b) pamięć
c) poezja
d) miłość
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Bernard
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) ścieżka zbrodni."
c) podstępy."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) poświęcił własne dobro
c) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) W Malborku
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
b) namawiali do poddania się wrogom
c) zachęcali do buntu
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) podczas walk z Maurami
c) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zostać zakonnikiem
b) zakochał się
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) drobne przewinienia karał śmiercią
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
d) opuścił Malbork
Rozwiązanie

Halban to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) spowiednik Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
b) nie zajmuje się historią
c) ucieka od faktów historycznych
d) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) poza zamkiem
c) strzelnicy
d) podziemnym lochu
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
c) brak jest zakończenia
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Turcji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) był ciężko ranny
c) zamordował go szpieg
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1390 roku
b) 1392 roku
c) 1393 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) litewscy dostojnicy
b) kanonicy regularni
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) dostojnicy papiescy
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wodzem muzułmańskich Maurów
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w bogatym mieście
c) w biednej chacie
d) w bogatym zamku
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) adwokata
b) państwowego urzędnika
c) podsądnego
d) asesora
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1818
c) 1822
d) 1820
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) nie kocha go już
c) nie może porzucić ślubów
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) śmierć cara Rosji
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) ośmioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Pożegnanie
c) Obiór
d) Uczta
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wiedzy
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o moralności na wojnie"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Małego księcia"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) jezioro w Prusach
c) kochanka Wallenroda
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) ballada „Alpuhara”
b) „Powieść” wajdeloty
c) przedmowa utworu
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Ruś
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1826-1828
c) 1826-1827
d) 1825-1828
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) na zamku
b) u bram klasztoru
c) w oknie wieży
d) w kościele
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Wilno
d) Mariampol
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) spisane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza