Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) litewski mnich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) powiernik tajemnic Wallenroda
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Powieść” wajdeloty
c) ballada „Alpuhara”
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) kanonicy regularni
b) dostojnicy papiescy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) litewscy dostojnicy
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) brak jest zakończenia
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1391 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) nie może porzucić ślubów
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) walczył z Maurami i Otomanami
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Machiavellim
b) Wolterze
c) Goethem
d) Byronie
Rozwiązanie


Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) miłości
d) cnoty
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) wypił zatrute wino
c) zamordowali go zakonnicy
d) był ciężko ranny
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem Kiejstuta
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do buntu
b) namawiali do poddania się wrogom
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) nie czuła powołania
b) kochała Wallenroda
c) kochała Kiejstuta
d) zabronił jej tego ojciec
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) spisane przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) walkach z poganami w Hiszpanii
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) krucjatach i o Litwie
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Ruś
b) Prusy
c) Polska
d) Litwa
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Niemcem
c) Prusem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Wilno
c) Mariampol
d) Malbork
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) cnotami rycerskimi
c) prawością charakteru
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Olgierda
b) Władysława
c) Kiejstuta
d) Witolda
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) bycie lisem i lwem."
b) podstępy."
c) ścieżka zbrodni."
d) niehonorowa walka."
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokoleniami każdego narodu
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Obiór
c) Pożegnanie
d) Uczta
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Bałgi
c) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Gdańska
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) poezja
b) pamięć
c) miłość
d) pieśń
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska powstania w Polsce
b) śmierć cara Rosji
c) klęska dekabrystów
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) na Litwie
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) państwowego urzędnika
c) adwokata
d) asesora
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
b) nie zajmuje się historią
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) w Wilnie
c) W Malborku
d) w Kownie
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Paryżu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Genewie
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w maju 1828 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) jedenastu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) dwunastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) miecz i zbroja rycerska ze złora
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) poza zamkiem
b) podziemnym lochu
c) strzelnicy
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zemścić się na Kiejstucie
b) chciał zostać zakonnikiem
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) zakochał się
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w bogatym mieście
c) na królewskim dworze
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
d) stolica Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) litewskim wojownikiem
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) poświęcił własne dobro
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1826-1827
c) 1825-1828
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) kochanka Wallenroda
c) jezioro w Prusach
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) powieść
c) piosenka
d) ballada
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Jerzy
c) św. Piotr
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) na zamku
c) w oknie wieży
d) w kościele
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) podczas walk z Maurami
c) podczas wyprawy na Litwę
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) tryskał humorem
b) był otwarty
c) był towarzyski
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w kwietniu
b) w listopadzie
c) w lipcu
d) w maju
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: