Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Pożegnanie
c) Uczta
d) Obiór
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1828
c) 1826-1828
d) 1825-1827
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) szedł drogą podstępu i zdrady
b) poświęcił własne dobro
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) walecznością na polu walki
c) cnotami rycerskimi
d) prawością charakteru
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
b) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) zabronił jej tego ojciec
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie


Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Malbork
b) Wilno
c) Mariampol
d) Częstochowa
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Genewie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w kwietniu
c) w maju
d) w lipcu
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
c) zachowanie pokoju za wszelką cenę
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) poezja
c) pieśń
d) pamięć
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) sukcesach Litwy w walce z Prusami
b) klęskach Krzyżaków
c) krucjatach i o Litwie
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i wielki krzyż
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) chciał zemścić się na Kiejstucie
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) chciał zostać zakonnikiem
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) w Wilnie
c) W Malborku
d) w Kownie
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) był ciężko ranny
c) zamordował go szpieg
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) litewscy dostojnicy
b) kanonicy regularni
c) dostojnicy papiescy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Ruś
b) Litwa
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Prusem
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) drobne przewinienia karał śmiercią
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
d) opuścił Malbork
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie może porzucić ślubów
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie kocha go już
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w maju 1827 roku
c) w maju 1828 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) autor na początku zdradza zakończenie powieści
b) brak jest zakończenia
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) komturem Bałgi
c) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Anzelm
b) św. Jerzy
c) św. Franciszek
d) św. Piotr
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) zaginione przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1390 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) namawiali do poddania się wrogom
c) zachęcali do buntu
d) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Byronie
b) Wolterze
c) Goethem
d) Machiavellim
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Księcia"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Traktatu o lisie i lwie"
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) ośmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) piosenka
c) powieść
d) ballada
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas walk z Maurami
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) klęska dekabrystów
c) śmierć cara Rosji
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) podziemnym lochu
c) poza zamkiem
d) strzelnicy
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Kiejstuta
b) Olgierda
c) Witolda
d) Władysława
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym mieście
b) na królewskim dworze
c) w biednej chacie
d) w bogatym zamku
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) ścieżka zbrodni."
b) niehonorowa walka."
c) podstępy."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) tryskał humorem
b) był otwarty
c) był towarzyski
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) adwokata
c) asesora
d) państwowego urzędnika
Rozwiązanie

Wilia to:
a) jezioro w Prusach
b) kochanka Wallenroda
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) litewska rzeka
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
b) ucieka od faktów historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) nie zajmuje się historią
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) przedmowa utworu
c) ballada „Alpuhara”
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1818
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w kościele
b) na zamku
c) u bram klasztoru
d) w oknie wieży
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Goethem
c) Odyńcem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: