Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokoleniami każdego narodu
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zostać zakonnikiem
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dziesięciu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Prusy
c) Ruś
d) Polska
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) litewscy dostojnicy
c) kanonicy regularni
d) dostojnicy papiescy
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Wolterze
c) Machiavellim
d) Byronie
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) zamordował go szpieg
c) zamordowali go zakonnicy
d) był ciężko ranny
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas walk z Maurami
d) podczas wyprawy na Litwę
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) ustne podania ludowe
Rozwiązanie


Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Halban to:
a) litewski mnich
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie kocha go już
b) chce umrzeć samotnie
c) nie może porzucić ślubów
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) występuje brak chronologii opowieści
d) brak jest zakończenia
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1828 roku
b) w maju 1827 roku
c) w lutym 1827 roku
d) w lutym 1828 roku
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) prawością charakteru
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) zabronił jej tego ojciec
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w maju
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Uczta
b) Wojna
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) był towarzyski
c) rzadko pozwalał sobie na poufałość
d) tryskał humorem
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) ścieżka zbrodni."
b) niehonorowa walka."
c) bycie lisem i lwem."
d) podstępy."
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Mariampol
b) Częstochowa
c) Malbork
d) Wilno
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) poezja
b) miłość
c) pamięć
d) pieśń
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) państwowego urzędnika
c) asesora
d) adwokata
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Hiszpanem
c) Litwinem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym mieście
b) w biednej chacie
c) w bogatym zamku
d) na królewskim dworze
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Pieśń” wajdeloty
b) „Powieść” wajdeloty
c) przedmowa utworu
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1828
b) 1826-1827
c) 1825-1827
d) 1825-1828
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) zachęcali do buntu
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Bałgi
b) komturem Gdańska
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) sukcesach Litwy w walce z Prusami
b) krucjatach i o Litwie
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) klęska powstania w Polsce
c) śmierć cara Rosji
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Władysława
b) Olgierda
c) Kiejstuta
d) Witolda
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) w kościele
c) na zamku
d) u bram klasztoru
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) w Kownie
c) W Malborku
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o moralności na wojnie"
b) "Księcia"
c) "Małego księcia"
d) "Traktatu o lisie i lwie"
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) drobne przewinienia karał śmiercią
b) opuścił Malbork
c) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
b) nie zajmuje się historią
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Anzelm
c) św. Jerzy
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) giermkiem Winrycha von Kniprode
d) giermkiem Kiejstuta
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) poza zamkiem
c) podziemnym lochu
d) strzelnicy
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) sygnet i wielki krzyż
b) miecz i wielki krzyż
c) miecz i sygnet
d) miecz i zbroja rycerska ze złora
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) ballada
b) pieśń
c) powieść
d) piosenka
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Zygmunt
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1390 roku
b) 1391 roku
c) 1392 roku
d) 1393 roku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) złamał nogę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) poświęcił własne dobro
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) jezioro w Prusach
c) litewska rzeka
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) dramatyzm utworu
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie





Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: