Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Powieść” wajdeloty
c) ballada „Alpuhara”
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Malbork
b) Mariampol
c) Częstochowa
d) Wilno
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) namawiali do poddania się wrogom
b) zachęcali do buntu
c) zachęcali do uległości
d) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o lisie i lwie"
b) "Księcia"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Małego księcia"
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) powieść
b) pieśń
c) ballada
d) piosenka
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) poświęcił własne dobro
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Jan
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie kocha go już
d) nie może porzucić ślubów
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) jezioro w Prusach
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) litewska rzeka
Rozwiązanie


Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) strzelnicy
c) podziemnym lochu
d) poza zamkiem
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) nie czuła powołania
c) kochała Kiejstuta
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) stolica Zakonu Krzyżackiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Byronie
b) Goethem
c) Machiavellim
d) Wolterze
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) wypił zatrute wino
c) zamordowali go zakonnicy
d) był ciężko ranny
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) miecz i sygnet
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i wielki krzyż
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) w Moskwie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
c) klęska dekabrystów
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1391 roku
b) 1392 roku
c) 1390 roku
d) 1393 roku
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) walkach z poganami w Hiszpanii
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) krucjatach i o Litwie
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie


Witold to syn:
a) Witolda
b) Władysława
c) Kiejstuta
d) Olgierda
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Uczta
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1828
b) 1825-1827
c) 1826-1828
d) 1826-1827
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) asesora
c) podsądnego
d) adwokata
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) brak jest zakończenia
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) nie zajmuje się historią
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w lutym 1827 roku
c) w maju 1828 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) zaginione przekazy ludowe
d) ustne podania ludowe
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) giermkiem Kiejstuta
c) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
d) giermkiem Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) rzadko pozwalał sobie na poufałość
b) był towarzyski
c) tryskał humorem
d) był otwarty
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) bycie lisem i lwem."
b) podstępy."
c) niehonorowa walka."
d) ścieżka zbrodni."
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) Jagiełło zepchnął go z tronu
b) chciał zostać zakonnikiem
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) zakochał się
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Ruś
b) Litwa
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Anzelm
c) św. Jerzy
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w listopadzie
c) w maju
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
b) podczas wyprawy na Litwę
c) podczas walk z Maurami
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) W Malborku
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) w kościele
c) na zamku
d) u bram klasztoru
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) walczył z Maurami i Otomanami
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) cnotami rycerskimi
d) walecznością na polu walki
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym mieście
b) w bogatym zamku
c) w biednej chacie
d) na królewskim dworze
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) w Turcji
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
c) zachowanie pokoju za wszelką cenę
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
b) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1811 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dziesięciu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Niemcem
c) Hiszpanem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) litewscy dostojnicy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) miał silną gorączkę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) miłość
c) pieśń
d) poezja
Rozwiązanie

Halban to:
a) litewski mnich
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Krasińskim
d) Heglem
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza