Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
b) nie zajmuje się historią
c) ucieka od faktów historycznych
d) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W "Konradzie Wallenrodzie":
a) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
b) brak jest zakończenia
c) autor na początku zdradza zakończenie powieści
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) kanonicy regularni
c) litewscy dostojnicy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Genewie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Pieśń” wajdeloty
b) ballada „Alpuhara”
c) przedmowa utworu
d) „Powieść” wajdeloty
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie


Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) dwunastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) ścieżka zbrodni."
c) bycie lisem i lwem."
d) podstępy."
Rozwiązanie

Halban to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) spowiednik Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) piosenka
c) powieść
d) ballada
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) poza zamkiem
c) strzelnicy
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) namawiali do poddania się wrogom
b) zachęcali do buntu
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Bałgi
c) komturem Gdańska
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1826-1827
c) 1825-1828
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Władysława
c) Kiejstuta
d) Olgierda
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) związek między pokoleniami każdego narodu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) nie może porzucić ślubów
c) nie kocha go już
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) szedł drogą podstępu i zdrady
b) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) poświęcił własne dobro
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Prusy
b) Litwa
c) Ruś
d) Polska
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Winrycha von Kniprode
b) giermkiem Kiejstuta
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w maju 1828 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1811 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) opuścił Malbork
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) asesora
b) państwowego urzędnika
c) adwokata
d) podsądnego
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1393 roku
b) 1391 roku
c) 1390 roku
d) 1392 roku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Jerzy
c) św. Piotr
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Prusem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Małego księcia"
d) "Traktatu o moralności na wojnie"
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) dramatyzm utworu
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) W Malborku
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Wilno
b) Częstochowa
c) Malbork
d) Mariampol
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Byronie
c) Machiavellim
d) Goethem
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) kochanka Wallenroda
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) krucjatach i o Litwie
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) miłość
c) poezja
d) pieśń
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w biednej chacie
b) w bogatym mieście
c) na królewskim dworze
d) w bogatym zamku
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Wallenroda
c) kochała Kiejstuta
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) zamordowali go zakonnicy
c) był ciężko ranny
d) wypił zatrute wino
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) tryskał humorem
c) rzadko pozwalał sobie na poufałość
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) spisane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) cnotami rycerskimi
d) prawością charakteru
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) podczas wyprawy na Litwę
c) podczas walk z Maurami
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) na zamku
c) w kościele
d) u bram klasztoru
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) śmierć cara Rosji
c) klęska powstania w Polsce
d) klęska dekabrystów
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) Jagiełło zepchnął go z tronu
b) chciał zemścić się na Kiejstucie
c) chciał zostać zakonnikiem
d) zakochał się
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Pożegnanie
c) Uczta
d) Wojna
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w kwietniu
b) w listopadzie
c) w maju
d) w lipcu
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza