Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) dramatyzm utworu
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) w zamkowej wieży
c) strzelnicy
d) poza zamkiem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wilia to:
a) prawdziwe imię Pustelnicy
b) jezioro w Prusach
c) litewska rzeka
d) kochanka Wallenroda
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) w Moskwie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Olgierda
c) Kiejstuta
d) Władysława
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) ucieka od faktów historycznych
d) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie


W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) adwokata
b) podsądnego
c) asesora
d) państwowego urzędnika
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Maurami
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas walk z Otomanami
d) podczas wyprawy na Litwę
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) na zamku
b) w kościele
c) u bram klasztoru
d) w oknie wieży
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w lipcu
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Ruś
c) Prusy
d) Litwa
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) Jagiełło zepchnął go z tronu
b) chciał zostać zakonnikiem
c) zakochał się
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Otomanów
b) wielkim mistrzem krzyżackim
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) litewskim wojownikiem
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) bycie lisem i lwem."
b) niehonorowa walka."
c) ścieżka zbrodni."
d) podstępy."
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) opuścił Malbork
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) miłość
c) pieśń
d) poezja
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Bałgi
c) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Gdańska
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) sześcioro dzieci
c) ośmioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w bogatym zamku
c) w bogatym mieście
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) kochała Kiejstuta
c) zabronił jej tego ojciec
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) namawiali do poddania się wrogom
b) zachęcali do buntu
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Mariampol
d) Wilno
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) miecz i wielki krzyż
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) autor na początku zdradza zakończenie powieści
b) brak jest zakończenia
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) ustne podania ludowe
b) zaginione przekazy ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) powieść
c) piosenka
d) ballada
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o moralności na wojnie"
b) "Małego księcia"
c) "Traktatu o lisie i lwie"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) dziesięciu rycerzy krzyżackich
c) jedenastu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) zamordowali go zakonnicy
c) wypił zatrute wino
d) był ciężko ranny
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) tryskał humorem
c) był towarzyski
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) klęska powstania w Polsce
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska dekabrystów
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1391 roku
b) 1390 roku
c) 1393 roku
d) 1392 roku
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Niemcem
c) Prusem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) kanonicy regularni
c) dostojnicy papiescy
d) litewscy dostojnicy
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Byronie
b) Wolterze
c) Goethem
d) Machiavellim
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokoleniami każdego narodu
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w maju 1828 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Pożegnanie
b) Uczta
c) Wojna
d) Obiór
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Pieśń” wajdeloty
c) „Powieść” wajdeloty
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Anzelm
c) św. Franciszek
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1828
c) 1825-1827
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Wilnie
b) W Malborku
c) w Kownie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) cnotami rycerskimi
c) walecznością na polu walki
d) prawością charakteru
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) nie kocha go już
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) nie może porzucić ślubów
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
c) poświęcił własne dobro
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) wypadł z okna
c) miał silną gorączkę
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza