Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Genewie
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) poezja
c) pamięć
d) pieśń
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Wilno
d) Mariampol
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1391 roku
b) 1393 roku
c) 1392 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) jedenastu rycerzy krzyżackich
b) dwunastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) klęskach Krzyżaków
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) jezioro w Prusach
d) kochanka Wallenroda
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) spisane przekazy ludowe
c) śpiewane przekazy ludowe
d) ustne podania ludowe
Rozwiązanie


Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1809 roku
c) 1811 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Litwinem
b) Hiszpanem
c) Prusem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w bogatym zamku
c) w bogatym mieście
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) namawiali do poddania się wrogom
b) zachęcali do uległości
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) zachęcali do buntu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1828 roku
b) w maju 1827 roku
c) w lutym 1827 roku
d) w lutym 1828 roku
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) wiedzy
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) adwokata
c) asesora
d) państwowego urzędnika
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Synkretyzm rodzajowy to:
a) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) dramatyzm utworu
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordowali go zakonnicy
b) zamordował go szpieg
c) był ciężko ranny
d) wypił zatrute wino
Rozwiązanie

Halban to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) litewski mnich
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) giermkiem Winrycha von Kniprode
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Pieśń” wajdeloty
c) ballada „Alpuhara”
d) „Powieść” wajdeloty
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) szedł drogą podstępu i zdrady
b) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) poświęcił własne dobro
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Litwa
c) Prusy
d) Ruś
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) cnotami rycerskimi
c) prawością charakteru
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Goethem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1825-1828
c) 1826-1827
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) na zamku
c) w kościele
d) w oknie wieży
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w maju
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o lisie i lwie"
b) "Traktatu o moralności na wojnie"
c) "Księcia"
d) "Małego księcia"
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie może porzucić ślubów
b) chce umrzeć samotnie
c) nie kocha go już
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Kiejstuta
c) Olgierda
d) Władysława
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) poza zamkiem
c) strzelnicy
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) zachowanie pokoju za wszelką cenę
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) tryskał humorem
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) był otwarty
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Wolterze
c) Machiavellim
d) Byronie
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) ścieżka zbrodni."
c) podstępy."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) W Malborku
b) w Hiszpanii
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
b) podczas walk z Maurami
c) podczas walk z Otomanami
d) podczas wyprawy na Litwę
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) brak jest zakończenia
c) autor na początku zdradza zakończenie powieści
d) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) Jagiełło zepchnął go z tronu
b) chciał zostać zakonnikiem
c) zakochał się
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) litewscy dostojnicy
c) dostojnicy papiescy
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) powieść
b) ballada
c) piosenka
d) pieśń
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i wielki krzyż
d) miecz i zbroja rycerska ze złora
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) drobne przewinienia karał śmiercią
c) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Uczta
b) Obiór
c) Pożegnanie
d) Wojna
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) klęska powstania w Polsce
c) śmierć cara Rosji
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Gdańska
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) ucieka od faktów historycznych
c) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
d) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Franciszek
c) św. Jerzy
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) nie czuła powołania
c) kochała Wallenroda
d) zabronił jej tego ojciec
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza