Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Otomanów
b) wielkim mistrzem krzyżackim
c) litewskim wojownikiem
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) opuścił Malbork
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
b) chce umrzeć samotnie
c) nie kocha go już
d) nie może porzucić ślubów
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) poświęcił własne dobro
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Małego księcia"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Traktatu o lisie i lwie"
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) autor na początku zdradza zakończenie powieści
b) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
c) brak jest zakończenia
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) podziemnym lochu
c) poza zamkiem
d) strzelnicy
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) pieśń
c) poezja
d) miłość
Rozwiązanie


Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) ballada „Alpuhara”
b) „Powieść” wajdeloty
c) przedmowa utworu
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w biednej chacie
c) na królewskim dworze
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) zachowanie pokoju za wszelką cenę
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) walkach z poganami w Hiszpanii
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Litwinem
c) Niemcem
d) Prusem
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) giermkiem Kiejstuta
c) giermkiem Winrycha von Kniprode
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w maju
c) w kwietniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Wilia to:
a) jezioro w Prusach
b) litewska rzeka
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) kochanka Wallenroda
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) podstępy."
b) bycie lisem i lwem."
c) niehonorowa walka."
d) ścieżka zbrodni."
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Komturowie to:
a) litewscy dostojnicy
b) dostojnicy papiescy
c) kanonicy regularni
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) był ciężko ranny
c) zamordowali go zakonnicy
d) wypił zatrute wino
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) chciał zemścić się na Kiejstucie
c) chciał zostać zakonnikiem
d) Jagiełło zepchnął go z tronu
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
b) ucieka od faktów historycznych
c) nie zajmuje się historią
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Mikołaj
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) ustne podania ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) adwokata
b) podsądnego
c) państwowego urzędnika
d) asesora
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) W Malborku
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Maurami
b) podczas wyprawy na Litwę
c) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) namawiali do poddania się wrogom
d) zachęcali do buntu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1822
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) ballada
c) piosenka
d) powieść
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Władysława
b) Olgierda
c) Kiejstuta
d) Witolda
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) klęska powstania w Polsce
c) klęska dekabrystów
d) śmierć cara Rosji
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) na zamku
b) w kościele
c) u bram klasztoru
d) w oknie wieży
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1827 roku
b) w lutym 1827 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w maju 1828 roku
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Prusy
c) Ruś
d) Polska
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1825-1828
c) 1826-1828
d) 1826-1827
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Malbork
b) Mariampol
c) Częstochowa
d) Wilno
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
c) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Machiavellim
b) Wolterze
c) Goethem
d) Byronie
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) tryskał humorem
c) był otwarty
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Obiór
c) Uczta
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1393 roku
b) 1392 roku
c) 1390 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) prawością charakteru
c) cnotami rycerskimi
d) walecznością na polu walki
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) miecz i zbroja rycerska ze złora
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i wielki krzyż
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) kochała Wallenroda
c) zabronił jej tego ojciec
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Jerzy
b) św. Piotr
c) św. Franciszek
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza