Konrad Wallenrod
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) litewscy dostojnicy
c) kanonicy regularni
d) dostojnicy papiescy
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie kocha go już
b) nie może porzucić ślubów
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Gdańska
c) komturem Bałgi
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) cnotami rycerskimi
c) prawością charakteru
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) opuścił Malbork
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) śpiewane przekazy ludowe
b) zaginione przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) spisane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) walczył z Maurami i Otomanami
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) na zamku
c) u bram klasztoru
d) w kościele
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) jezioro w Prusach
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) kochanka Wallenroda
Rozwiązanie


Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) kochała Wallenroda
c) nie czuła powołania
d) zabronił jej tego ojciec
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zemścić się na Kiejstucie
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) zakochał się
d) chciał zostać zakonnikiem
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w lipcu
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Olgierda
b) Witolda
c) Kiejstuta
d) Władysława
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) jedenastu rycerzy krzyżackich
b) dwunastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Halban to:
a) litewski mnich
b) spowiednik Wallenroda
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Ruś
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Jerzy
c) św. Franciszek
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordowali go zakonnicy
b) był ciężko ranny
c) zamordował go szpieg
d) wypił zatrute wino
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Mariampol
b) Malbork
c) Częstochowa
d) Wilno
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) na królewskim dworze
c) w biednej chacie
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: