Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Przy pisaniu swej powieści poetyckiej Mickiewicz wzorował się na angielskim mistrzu i piewcy gatunku – George’u Byronie (autor m. in. „Giaura”).

To Adam Mickiewicz dokonał znakomitego tłumaczenia romantycznej powieści poetyckiej, jaką jest „Giaur”.


Oto cechy gatunku, które spełnia w swej koncepcji „Konrad Wallenrod”:

- połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów. Połączenie elementów lirycznych, epickich i dramatycznych to synkretyzm rodzajowy. Przykłady lirycznych fragmentów odnajdujemy chociażby w końcowej pieśni II sceny: „Wilija, naszych strumieni rodzica”, czy opisie majowego wieczoru: „Noc była cicha; majowej pogody; / Z dala niepewny wyglądał poranek; / Księżyc, obiegłszy błonie safirowe, / Z odmiennym licem, z różnym blaskiem w oku, / Drzemiąc· to w ciemnym, to w srebrnym obłoku, / Zniżał swą cichą i samotną głowę; / Jak dumający w pustyni kochanek, / Obiegłszy myślą całe życia koło, / Wszystkie nadzieje, słodycze, cierpienia, / To łzy wylewa, to spójrzy wesoło, / Wreście ku piersiom zmordowane czoło / Skłania - i wpada w letarg zamyślenia”.
Epickość wyróżnia się w Przemowie autora, jak również w Powieści wajdeloty. Z kolei dramatyczne partie ujawniają się na początku sceny VI (Pożegnanie), gdy czytamy długi dialog miedzy Konradem (Walterem Alfem) i Pustelnicą (Aldoną).

- luźna, fragmentaryczna, otwarta, pełna zagadek i niedomówień kompozycja utworu. Mickiewicz zerwał z łańcuchem przyczynowo-skutkowym na rzecz epizodyczności. Celowo zatarł jasność konstrukcji utworu, by pobudzić wyobraźnię czytelnika, czego przykładem mogą być niedomówienia w losach głównego bohatera, brak chronologii opowieści. Kolejna scena nie zawsze jest logicznym następstwem sceny poprzedniej, na dowód czego wspomnieć należy scenę V, zatytułowaną Wojna, w której znajduje się zapowiedź nadciągającej wojny Zakonu i Litwy oraz scena sądu kapturowego nad głównym bohaterem, po czym następuje obraz druzgoczącej klęski Krzyżaków i opis sceny samobójstwa Konrada (scena VI – Pożegnanie). Między tymi epizodami brak jest elementu łączącego wątki poruszone w V, a zakończone w VI scenie.


- zakłócenie chronologii zdarzeń, zastosowanie tzw. inwersji czasowej fabuły, licznych retrospekcji czego przykładem może być fakt, że najpierw czytamy o wyborze Konrada Wallenroda na wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego (scena I – Obiór), a jego przeszłość, pochodzenie (np. prawdziwe imię) i motywację poznajemy dopiero w scenie VI (Uczta)

Inwersja czasowa fabuły to sposób narracji, w którym wydarzenia nie są opowiadane w porządku chronologicznym, lecz według innej, często pozornie dowolnej zasady.


- synkretyzm gatunkowy, czyli obecność elementów należących do różnych gatunków literackich. W „Konradzie Wallenrodzie” są to miedzy innymi:
* Hymn: „Duchu, Światło Boże!” (scena II).
* Pieśń: „Wilija, naszych strumieni rodzica” (scena II), Pieśń z wieży (scena III), Pieśń wajdeloty (scena IV).
* Powieść: Powieść wajdeloty (scena IV).
* Ballada: Alpuhara (scena IV).

- historyzm, czyli umieszczenie akcji utworu w konkretnym czasie historycznym. W tym przypadku były to lata 90. XIV wieku.

Mickiewicz nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych związanych z Krzyżakami czy Konradem Wallenrodem. Traktuje je swobodnie, raczej jako tło, niż treść.


- tytuł, sugerujący, że tematem utworu nie będą wydarzenia, lecz konkretna osoba. Dzięki temu czytelnicy już w momencie sięgnięcia po książkę wiedzą, że będą czytać o Konradzie Wallenrodzie, jego walce wewnętrznej, rozdarciu wobec uczucia i powinności.

strona:    1    2  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Szybki test:

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Machiavellim
c) Byronie
d) Goethem
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) ucieka od faktów historycznych
b) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
c) nie zajmuje się historią
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
b) występuje brak chronologii opowieści
c) brak jest zakończenia
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Geneza „Konrada Wallenroda”
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Tragizm Konrada Wallenroda
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Motywy literackie w „Konradzie Wallenrodzie”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Realia historyczne w utworze
Halban – szczegółowa charakterystyka
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
Bibliografia

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza