Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego ostatnidzwonek.pl
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego

Cechy świadczące o tym, iż Konrada Wallenroda klasyfikujemy do grona bohaterów bajronicznych.

Konrad Wallenrod był:

· tajemniczy (przykładem tego może być fakt, iż nie znamy dokładnie jego losów, są one wypełnione niedopowiedzeniami i lukami),

· samotny i nieszczęśliwy (z powodu swego litewskiego pochodzenia nie może nawiązać w środowisku, w którym przebywa, bliższych znajomości),

· rozdarty wewnętrznie (cały czas zastanawia się nad słusznością swego podstępnego planu, nad jego etycznymi aspektami),

· zbuntowany przeciwko światu i panującym w nim zasadom (czuje się odizolowany od praw, które kierują życiem),

· dumny i pyszny, z poczuciem wyższości (wśród Krzyżaków rzadko kiedy pozwala sobie na poufałość),

· niezłomny, gotowy do walki, w której odda życie (nie daje się złamać przeciwnościom losu, lecz dąży do zrealizowania zamierzonego celu),

· pełen samozaparcia (wie, że aby osiągnąć cel, trzeba być cierpliwym),

· bezkompromisowy (nie zadowala się połowicznymi sukcesami w przyczynianiu się do podupadania siły Zakonu, pragnie jego całkowitej klęski),

· przebiegły (odznacza się sprytem i przytomnością rozumu w planowaniu klęski Krzyżaków),

· wielkim indywidualistą.

Mickiewicz wplatając w te cechy wątki podstępnej walki w „masce” w imię zasady, iż „cel uświęca środki” - stworzył nowy typ postawy, zwanej wallenrodyzmem.

Wallenrodyzm
Postawa bohatera romantycznego, którą stworzył Adam Mickiewicz. Charakteryzuje się typowymi cechami dla postaci tej epoki, prócz których odznacza się tym, że by osiągnąć wyższe wartości (nie dla własnych korzyści, lecz dla ogólnego dobra, ojczyzny) działa drogą podstępu i zdrady. To postępowanie, nazwane „fałszywą maską”, doprowadza do konfliktu wewnętrznego i klęski głównego bohatera.
Szybki test:

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) poświęcił własne dobro
b) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
c) indywidualizm, samotność, tajemniczość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) rzadko pozwalał sobie na poufałość
b) tryskał humorem
c) był otwarty
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Adam Mickiewicz - biografia
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Motywy literackie w „Konradzie Wallenrodzie”
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Halban – szczegółowa charakterystyka
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Bibliografia

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: