„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe ostatnidzwonek.pl
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe

Przemowa

Narrator opisuje średniowieczne dzieje Litwy, wspominając zwłaszcza jej losy w XIV i XV wieku. Wielokrotnie wspomina, że opisywana historia dotyczy państwa już nieistniejącego, co jest przejawem zastosowanej przez Adama Mickiewicza konwencji kostiumu historycznego. Pod przykrywką średniowiecznej historii przemycił w utworze kwestię walki narodowowyzwoleńczej. Tworząc opowieść o losach rycerza Wallenroda, chciał odwrócić wzrok cenzorów od ukazanego sposobu walki aprobującego podstęp w imię słusznej sprawy.

Wstęp

Narrator nakreśla tło wydarzeń, informując, że od momentu podbicia Prusów (zaprzyjaźnionych dawniej z Litwinami) przez Krzyżaków upłynęło ponad sto lat. Od tego czasu „Niemen rozdziela Litwinów od wrogów”. Wstęp kończy się pesymistyczną zapowiedzią wydarzeń: „Wszystko rozerwie nienawiść narodów; / Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

Minęło sto lat od momentu, gdy Zakon Krzyżacki „nawracał” ludy północy, czyli Prusów – ludzi, którzy tylko pozornie poddawali się Niemcom („Już Prusak szyję uchylił w okowy / Lub ziemię oddał, a z duszą uchodził; / Niemiec za zbiegiem rozpuścił gonitwy, / Więził, mordował, aż do granic Litwy”). Wrogów oddziela od siebie rzeka Niemen. Po jednej jej stronie „błyszczą świątyń szczyty / I szumią lasy, pomieszkania bogów; (…)”, natomiast po drugiej stronie stoi na wysokim pagórku godło Niemców – krzyż, który „czoło kryje w niebie, / Groźne ku Litwie wyciąga ramiona, / Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona / Chciał z góry objąć i garnąć pod siebie”.

Narrator opisuje mieszkańców dwóch różnych ziem – z jednej strony tłumy litewskiej młodzieży, odzianej w nierzucające się w oczy okrycia, z łukami na plecach, z dłońmi pełnymi grotów, śledzącej Niemców, a z drugiej owych German, „w szyszaku i zbroi, (…) na koniu nieruchomy stoi; / Oczy utkwiwszy w nieprzyjaciół szaniec, / Nabija strzelbę i liczy różaniec”.


Zarówno Niemcy, jak i Litwini, pilnowali Niemna i jego brzegów tak, by wróg nie przedostał się na ich stronę. Rzeka, która dawniej łączyła dzierżawy zaprzyjaźnionych narodów, teraz stała się: „progiem wieczności;”, nikt, kto nie był gotów poświęcić swego życia lub swobody „Nie mógł przestąpić zakazanej wody”.

Narrator barwnie opisuje gałązkę litewskiego chmielu, której jako jedynej udaje się bezkarnie przemykać na obcy brzeg:

„Wdziękami pruskiej topoli nęcona, / Pnąc się po wierzbach i, po wodnym zielu, / Śmiałe, jak dawniej, wyciąga ramiona / I rzekę kraśnym przeskakując wiankiem,
Na obcym brzegu łączy się z kochankiem. / Tylko słowiki kowieńskiej dąbrowy / Z bracią swoimi zapuszczańskiej góry / Wiodą, jak dawniej, litewskie rozmowy / Lub, swobodnymi wymknąwszy się pióry, / Latają w gości na spólne ostrowy”.


Po tej dygresji powraca do stosunków międzyludzkich, które opierają się na ciągłych niesnaskach. To, co niegdyś łączyło Prusów i Litwinów (dwa zaprzyjaźnione narody), w obliczu nowej wojny poszło w niepamięć. W swych dywagacjach podmiot mówiący zaczyna wspominać dwójkę ludzi z wrogich narodów, których zbliżyła do siebie wzajemna miłość.

W apostrofie do rzeki narrator przepowiada, że wkrótce runą do jej brzegów „Śmierć i pożogę niosące szeregi”. Odtąd nic już nie będzie takie samo: wianki rosnące po bokach zostaną ścięte przez topory. Słowiki z ogrodów wystraszą się huku dział. Wstęp kończy się pesymistyczną zapowiedzią wydarzeń: „Wszystko rozerwie nienawiść narodów; / Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

I. Obiór

Od 1 do 133 wersu. Akcja poematu rozpoczyna się w momencie, gdy do Maryjenburga (dzisiejszego Malborka) śpieszą komturowie krzyżaccy, których zadaniem jest obiór nowego wielkiego mistrza. Wśród wielu kandydatów największe szanse ma Konrad Wallenrod, cudzoziemiec wsławiony walkami z poganami… Następuje prezentacja sylwetki tytułowego bohatera.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  


Szybki test:

Komturowie to:
a) kanonicy regularni
b) dostojnicy papiescy
c) litewscy dostojnicy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie może porzucić ślubów
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Gdańska
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Motywy literackie w „Konradzie Wallenrodzie”
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Halban – szczegółowa charakterystyka
Realia historyczne w utworze
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
Bibliografia

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza