„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe - strona 2
      Konrad Wallenrod | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe

W Zakonie Krzyżackim ma się odbyć wybór nowego przywódcy. Z tego powodu odezwały się dzwony z Maryjenburskiej wieży, zagrzmiały działa, uderzono w bębny, a do stolicy z całego kraju przybywają co sił komturowie, będący najznakomitszymi braćmi Zakonu i stanowiący jego kapitułę. Zakonem Krzyżackim dowodził wielki mistrz, dożywotnio wybierany przez członków generalnej kapituły. Posiadał władzę absolutną, ograniczoną jedynie przy podejmowaniu kluczowych strategicznych decyzji. Jeżeli chciał rozpocząć wojnę czy zawrzeć sojusz, musiał uzyskać zgodę kapituły. Aby zostać członkiem kapituły, trzeba było być rycerzem i czekać, aż w jej szeregach będzie wolne miejsce (najczęściej pojawiało się po śmierci jakiegoś zakonnika). Kapituła, prócz głosowania w sprawie poparcie lub negacji mistrza, pełniła także inne funkcje. Wybierała członków rządu zakonu, np. wielkiego komtura, czyli ministra gospodarki i spraw wewnętrznych, wielkiego marszałka – ministra wojny oraz wielkiego mincerza – czuwającego nad uzbrojeniem, końmi i stanem twierdz.

Radzono dwa dni, ponieważ wybór był bardzo trudny. Pretendentów do wielkiego miecza było wielu, a każdy z nich okazał się wielkim mężem: „A wszyscy równie wysokiego rodu / I wszystkich równe w Zakonie zasługi; (…)”. Wszyscy uważali, że funkcję nowego przywódcy zakonu najlepiej sprawować będzie Wallenrod - „cudzoziemiec, w Prusach nieznajomy”. Wsławił się w walce z Maurami i Otomanami. We wszystkich bitwach zawsze stał na czele wojsk. Był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich, podczas których nie miał sobie równych. Prócz wszystkich walecznych cnót posiadał również chrześcijańskie zalety: „Ubóstwo, skromność i pogarda świata”.

Konrad, bo takie imię nosił Wallenrod, nie odznaczał się „Gładkością mowy, składnością ukłonów;”, nie używał swej broni „dla podłego zysku”, nie był podatny na oferty bogatych i niegodziwych baronów, lecz: „Klasztornym murom wiek poświęcił młody”, gardząc poklaskiem tłumów i wysokimi urzędami. Nawet zacniejsze i milsze sercu nagrody: „Minstrelów hymny i piękności względy”, nie przemawiały do jego zimnego ducha, nie znajdowały w nim człowieka narcystycznego czy szukającego sławy. Wszystkich pochwał słuchał obojętnie, spoglądając na piękne niewiasty z daleka i z dystansem. Unikał nawet rozmów z kobietami…


Narrator zastanawia się nad przyczynami takiego postępowania: „Czy był nieczułym, dumnym z przyrodzenia, / Czy stał się z wiekiem - bo choć jeszcze młody”, lecz jednoznaczna odpowiedź była trudna.

Wallenrodowi zdarzały się przecież chwile, podczas których bawił się razem z młodzieżą, a nawet niewieścich rozmów słuchał mile, „Na żarty dworzan żartami odstrzelał / I sypał damom grzecznych słówek krocie, / Z zimnym uśmiechem, jak dzieciom łakocie”, lecz były to momenty rzadkie. Z takich krótkotrwałych chwil zapomnienia w zabawie potrafiło go wyrwać jedno słówko, które dla innych obojętne, dla niego było zapalnikiem budzącym „wzruszenia namiętne”. Taką funkcję miały słowa: ojczyzna, powinność, kochanka. Wzmianka o krucjatach i o Litwie potrafiła zgasić w nim całą wesołość. Słysząc nazwę kraju, odwracał twarz i w jednej chwili ponownie stawał się nieczuły, pogrążając się „w dumy tajemnicze”.

Narrator przypuszcza, że takie zmiany nastrojów wywoływało u Konrada nagłe przypominanie o świętości swej misji… Ten tajemniczy i dziwny mężczyzna miał jednego przyjaciela, „Świętego cnotą i pobożnym stanem”, siwego mnicha Halbana. To on podzielał samotność bohatera, był spowiednikiem jego duszy i powiernikiem tajemnic serca. Zakonnicy obradowali na temat przymiotów Konrada. Zdawali sobie sprawę z jednej wady zacnego młodzieńca - nie lubił, w przeciwieństwie do nich, biesiad i „światowej (…) pustoty”.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  


Szybki test:

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) jezioro w Prusach
c) litewska rzeka
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) prawością charakteru
c) cnotami rycerskimi
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Adam Mickiewicz - biografia
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Motywy literackie w „Konradzie Wallenrodzie”
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Halban – szczegółowa charakterystyka
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Bibliografia

Tagi:
• Konrad Wallenrod streszczenie • Streszczenie Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod Mickiewicza • Mickiewicz Konrad Wallenrod • streszczenie szczegółowe Konrada Wallenroda • Konrad Wallenrod geneza • Konrad Wallenrod plan wydarzeń • Konrad Wallenrod kompozycja utworu • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod czas i miejsce akcji • Konrad Wallenrod opracowanie • Opracowanie Konrada Wallenroda • Charakterystyka Konrada Wallenroda • Charakterystyka Aldony • Charakterystyka Halbana • motto Konrad Wallenrod • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod • Konrad Wallenrod Mickiewicza
Partner serwisu: